Europese Commissie maakt einde aan Woman Only clubs i.v.m. discriminatie

België – Gescheiden sportclubs en zwemuren specifiek voor vrouwen zouden wel eens kunnen verdwijnen. Dat komt omdat de bevoegde commissie van het Vlaams parlement een verstrenging van het gelijkekansendecreet heeft goedgekeurd. Discrimineren tussen mannen en vrouwen wordt nu nog moeilijker. 

De Europese Commissie vindt dat het Vlaamse gelijkekansendecreet niet duidelijk genoeg is over discriminatie tussen mannen en vrouwen. Het decreet laat immers een ongelijke behandeling toe bij de levering van goederen en diensten als die wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en als de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

Onderscheid
Het nieuwe decreet volgt de Europese redenering, waarbij een onderscheid op grond van geslacht niet vatbaar is voor een objectieve en redelijke verantwoording. Volgens Europa is discriminatie op basis van geslacht bij het aanbieden van diensten enkel mogelijk in specifieke gevallen die in een Europese richtlijn beschreven zijn.

Strenger
Het nieuwe Vlaamse decreet komt daaraan tegemoet. “De tekst is hiermee strenger gemaakt”, geeft Annelies D’Espallier, genderspecialist bij de Vlaamse ombudsdienst, aan. “De Europese richtlijn staat toe om bijvoorbeeld een vrouwensauna of een vluchthuis voor vrouwen voor te behouden voor één geslacht. Gescheiden sportclubs staan niet in die lijst.”

Bron: VTM